Bild - massvis av färgglada lysande cirklar mot svart bakgrund

Utbildningar

Synkunskap erbjuder utbildningar för yrkesverksamma inom synområdet.

Synkunskap Bas

Synkunskap Bas är en fyra veckor lång utbildning som riktar sig till dig som är syn- hörselinstruktör och behöver en grundläggande utbildning. Du arbetar med synskadade i kommun, på syncentral eller andra rehabenheter. Läs mer om utbildningen Synkunskap Bas här.

Synkunskap Fortsättning

Under utbildningen Synkunskap Fortsättning fördjupar vi oss i olika ämnesområden för att höja kompetensen inom synområdet. Temat är orientering och förflyttning. Synkunskap Fortsättning är inställd våren 2024.

Orientering & Förflyttning

Kursen består av två delar. Den första delen innehåller grundläggande färdigheter inom orientering och förflyttning, såväl teori som praktik. Den andra delen innehåller teori och praktik i avancerad orientering och förflyttning. Syftet med utbildningen är att ge synpedagoger en grund med praktiska övningar, teori och metodik. Utbildningen beställs hos Synkunskap. Läs mer om utbildningen Orientering & Förflyttning här.

Orientering & Förflyttning — Fortsättning

Kursen vänder sig till deltagare som genomgått Orientering & Förflyttning. Fortsättningsutbildningen ger möjlighet att fördjupa sig i teman
som återfinns i grundkursen. Beställaren avgör vilka teman som är aktuella. För en dag kan 1-2 teman väljas. Varje tema omfattar minst en halv dag. Utbildningen beställs hos Synkunskap. Läs mer om utbildningen Orientering & Förflyttning — Fortsättning här.

Uppdragsutbildningar

Vi genomför även uppdragsutbildningar, exempelvis kring bemötande. Läs mer om uppdragsutbildningar här. Kontakta oss för mer information.

Våra utbildningar genomförs i den här vackra miljön
Almåsa Havshotell vid Horsfjärden i Stockholms södra skärgård

Missa inte vårt nyhetsbrev!